Zvýšenie konkurencieschopnosti spol. Dexterity s.r.o.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

 

Názov a sídlo prijímateľa: Dexterity s.r.o.

Sídlo: Platanová 42, 821 07 Bratislava – mestská časť Ružinov

Miesto realizácie: Kežmarok

Výška poskytnutého NFP: 161 571,79 €

 

Cieľom projektu je poskytovanie služieb testovania HW mobilných zariadení a prípadne odkúpenia použitého mobilného zariadenia za účelom spracovania na náhradne diely pripadne ďalšieho predaja. Služba bude poskytovaná formou prenájmu testovacieho zariadenia ktoré bude pracovať v automatickom a autonómnom móde. Očakávaný prínos je poskytnutie služby veľkým servisným centrám, obchodným domom alebo koncovým zákazníkom za účelom získania alternatívneho zdroja náhradnych dielov, v prípade obchodných centier bude taktiež ponúkať služby marketingu a predaja dodatočných služieb. Obchodným cieľom služby je odkup použitých mobilných zariadení, ktoré budu použite ako zdroj náhradných dielov prípadne po re-pasovaní ďalej prenajímané. Služba bude plniť taktiež funkciu marketingu a prieskumu trhu tým že koncovému užívateľovi budu ponúknuté dodatočné služby ako napríklad záloha alebo vymazanie údajov, odporúčanie na najbližšie servisné stredisko, výmena zariadenia za novší model, poistenie voči dodatočným škodám a podobne. Jedným z nezanedbateľných vedľajších efektov je ochrana životného prostredia a ekologického znehodnocovania starých telefónov a tabletov ktoré su v dnešnej dobe často likvidované v komunálnom odpade.