Dexterity s.r.o. (SK)

Nám SNP 1, 811 06 Bratislava
SLOVAKIA
IČO: 36828131, IČDPH: SK2022450936

Dexterity office

BBC 1, Plynárenská 1, 811 06 Bratislava
SLOVAKIA

Dexterity Services s.r.o. (CZ)

Ovocný trh 1096/8, 110 00 Praha,
CZECH REPUBLIC
IČ:08238758, DIČ:CZ08238758